Nie każdy

Nie każdy

Nie każdy dzień wita Cię słońce

Nie każdy dzień mówi na powitanie dzień dobry

Nie każdy dzień przynosi uśmiech

Nie każdy dzień daję sił do działania

Nie każdy dzień stawia dobrych ludzi

Nie każdy dzień jest prostą drogą

Nie każdy dzień nadaję sens życiu

Nie każdy dzień odpowiada na trudne pytania

Może jutro:

Dzień przywita Cie słońcem

Dzień powie na powitanie dzień dobry

Dzień przyniesie uśmiech

Dzień da siły do działania

Dzień da nam dobrych ludzi

Dzień będzie prostą drogą

Dzień nada sens życiu

Dzień odpowie na trudne pytania