Słowo

Posted by admin on Marzec 8, 2012 in Opowiadania |

Na początku było słowo… a czy słowo będzie na końcu?

 

Definicja słowa

Słowo jest to zbiór liter. Mówimy o słowie gdy ma już dwie litery, a najwięcej może…. o tutaj byłby problem, bo można wymyślić długie słowo i kto ci zabroni i będziesz mógł powiedzieć, że jesteś właścicielem najdłuższego słowa. Inaczej wygląda z krótkim słowem, bo przecież nie da się zrobić słowa z 0 liter lub minus zera liter. Gdy mamy zero liter mówimy o ciszy słowa, a gdy mamy minus kilka liter mówimy o ciszy słowa pod minusem. Tak, to są fachowe regułki wymyślone przez kogoś nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Jest pocieszenie tych regułek nie trzeba się uczyć to nie szkoła, w której zapamiętujemy słowa, by dostać lub nie dostać cyfry. W polskim systemie edukacji lubi się oceniać i stawiać takie cyfry tutaj jest zakres zaledwie od 0 do 6 gdzie zero nie ma jakiegoś znaczenia, jest bo trzeba od czegoś zacząć. Zero jest dyskryminowaną cyfrą, nic nie znaczącą. Dyskryminowane są też liczby 6,7,8,9 czyli w sumie mamy 5 liczb dyskryminowanych. Jeżeli uczeń nie che uczyć się regułek w szkole, i innych jeszcze mądrzejszych rzeczy, by je zapomnieć na drugi dzień, staje się oprawcą i dyskryminującym większą ilość cyfr, 1,2,3 no może 4 na wychowaniu fizycznym wpadnie. Zaraz zajmujemy się dyskryminacją cyfr, zapominając o słowie, które miało być bohaterem tego opowiadania.

 

 

Jest jednak pewna zależność słowa też bywają dyskryminowane, na rzecz innych. Wróćmy do liter, które metaforycznie można powiedzieć, że one materiałem budowniczym, z którego się buduje, ale tutaj nie tylko zbudujemy dom, fabrykę, zbudujemy niemal wszystko. Zbudujemy człowieka, zbudujemy samochód, zbudujemy przyrodę, zbudujemy przygodę, zbudujemy…Jak to bywa z budową, bywają te udane i ruiny. Słowo słowie nie jest różne. Ty będąc budowniczym słowa masz do dyspozycji materiał złożony z zaledwie 32 liter. Zaledwie 32 litery, ale nie narzekaj, taki Anglik mieszkający sobie w Anglii ma jeszcze gorzej on to jest dopiero biedak, on ma materiał liter zbudowanych z zaledwie 26 liter. Będąc budowniczym z Polski masz przewagę nad budowniczym z Anglii. Możesz stworzyć, o wiele większą ilość słów.

 

Zaledwie 32 litery co to jest, policz to 0 do 32 jak to jest mało… czas szybko upłynął. Jednak dla wielu jest to zdecydowanie zbyt dużo, i nie chcą z tego materiału budować dużo słów. Ich w mowie, więc nie króluje zbyt dużo zbudowanych słów. Mówimy o mowie, bo jeżeli chodzi o pismo to tutaj z liter budują, a raczej przepisują dwa słowa: Imię i Nazwisko przy podpisie.

 

Dobrze jak w piśmie nie chcą używać liter, przecież mają do dyspozycji aparat zwany aparatem mowy, to tutaj może tutaj coś budują pięknego? Nie, to stanowiłoby zbyt duży problem, wydobywać z aparatu mowy dużo różnych słów. Wręcz jest to unikane, tak jakby za każde słowo należałoby płacić tantiemy dla liter. No, kur… hu…ja pier…. te kropki to taka cisza, takie słowo zbudowane z minus do potęgi milionowej. Tutaj te słowa nie padną. Dlaczego autor jest taki, że wprowadza cenzurę słowa? Autor jest taki, że woli w tym przypadku ciszę zbudowaną ze słowa zbudowanego z minus do potęgi milionowej.

 

Dla autora tego co tutaj właśnie piszę, a Państwo czytają słowo jest ciągle nieodkryte. Jest taką kopalnią w której ciągle wydobywa się nowe słowa. Choć wszystkie litery już zostały wydobyte, to słowa jeszcze nie. Gdzie można znaleźć taką kopalnię, gdzie ona się znajduję? Takie kopalnie są x miejscach, w x aparatach mowy ludzi. Trochę to tajemnicze? Nie takie miejsce to taka np. biblioteka w mieście Kraków. A w bibliotece dla poszukiwacza słowa jest kopalnia z której można czerpać i czerpać słowa. To tylko przykład gdzie można spotkać słowa.

 

Najważniejsze dla autora tekstu to litera, później słowo, następnie zdanie…i mamy opowiadanie w którym bohaterami były 32 litery. Niektóre pojawiły się w tej opowieści w roli 32 planowej inne w 1 planowej, jednak czy to była rola 1 planowa czy 32 planowa, dla autora każda litera jest skarbem.

Bohaterowie tej opowiści są:

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Copyright © 2011-2019 SercemPisane.pl All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.